موضوعات = صفات الهی
جریان‌شناسی مفهوم‌ «رؤیت» حق تعالی و بازتاب آن در حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22059/jpht.2022.344173.1005907

علی اصغر جعفری ولنی؛ فائزه بنی خزاعی


مبانی و ادلۀ نفی صفات در کلام امامیه

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-98

10.22059/jpht.2022.337149.1005880

رضا برنجکار؛ محسن زارع پور


جریان‌شناسی علم الهی و بازتاب آن در نگاه زین‌الدین کشی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-125

10.22059/jpht.2022.334738.1005870

علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخر نژاد