موضوعات = صفات الهی
استلزامات فلسفی عدم تناهی خداوند در اندیشۀ اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22059/jpht.2022.333710.1005865

حسین صابری ورزنه


مبانی و ادلۀ نفی صفات در کلام امامیه

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-98

10.22059/jpht.2022.337149.1005880

رضا برنجکار؛ محسن زارع پور


جریان‌شناسی علم الهی و بازتاب آن در نگاه زین‌الدین کشی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-125

10.22059/jpht.2022.334738.1005870

علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخر نژاد