عقلانیت ایمان از منظر سوین برن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار ابتدا به دو تلقی از مفهوم عقل اشاره می‌شود. در ادامه به نگاه ریچارد سوین برن اشاره خواهد شد که مطابق با تلقی نخست از عقل است. همچنین بیان خواهد شد که از نظر سوین برن ایمان دینی و باور عادی، از یک نوع عقلانیت برخوردارند. در این زمینه ضمن اشاره به تعریف رایج معرفت نزد معرفت‌شناسان، این پرسش را پاسخ می‌دهیم که ایمان دینی چه نسبتی با معرفت دارد؟ در این زمینه اصولی را، بررسی خواهیم کرد که سوین برن برای عقلانیت باور ذکر می‌کند. در ادامه به‌تعریف خاصی که در کلامی اسلامی از ایمان وجود دارد، یعنی "تصدیق قلبی" می‌پردازیم و گفته خواهد شد که مفهوم ایمان مفهومی کاملاً درون‌دینی و مختص ادیان الهی است. در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که با این تلقی از عقلانیت، ایمان معرفت نیست.

کلیدواژه‌ها