«راهنمای ثبت نام و رود به سامانه»

* دوره انتشار : فصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی (Research Paper) ، مطالعه موردی(Case study)، روش شناسی(Methodologies)، کاربردی(Applied Article ) و مفهومی(Conceptual paper).

 *رتبه مجله: علمی - دارای ایندکس ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 7% در سال 99

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : در صورت پذیرش دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

* نام نرم افزار مشابهت یاب مورد استفاده برای بررسی مقالات همتاجو 

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق " تماس با ما "

 *  آغاز انتشار مجله : سال 1383

  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 149-293 

2. محنت در اندیشۀ سیمون وی

صفحه 175-200

10.22059/jpht.2020.302247.1005747

سید مصطفی موسوی اعظم؛ زهرا قاسم زاده؛ احسان ممتحن