«راهنمای ثبت نام و رود به سامانه»

* دوره انتشار : فصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی (Research Paper) ، مطالعه موردی(Case Study)، روش شناسی(Methodologies)، کاربردی(Applied Article ) و مفهومی(Conceptual Paper).

 *رتبه مجله: علمی (ب)- دارای ایندکس Q3-ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 12% در سال 1400

* هزینه انتشار مقاله  : 500،000 تومان

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

* نام نرم افزار مشابهت یاب مورد استفاده برای بررسی مقالات همتاجو 

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق " تماس با ما "

 *  آغاز انتشار مجله : سال 1383

  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 3، مهر 1401، صفحه 293-441 

نقد و بررسی ادلة جان هاسپرس در مسئلة نظام احسن

صفحه 319-346

10.22059/jpht.2022.348336.1005926

روح الله شاکری؛ مسلم محمدی؛ محمد جواد حسن زاده مشکانی


ابر واژگان