اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1070
تعداد پذیرش 331
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 443
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 212

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 513
تعداد مشاهده مقاله 778215
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 439795
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 31 %