داوران

نام و نام خانوادگی داور دانشگاه / موسسه Publons Orcid
حسین صابری ورزنه دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات Publons https://orcid.org/0000-0002-2311-3118
روح اله شاکری زواردهی دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات  Publons https://orcid.org/0000-0001-7347-6526
محمدعلی عبداللهی دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات  Publons https://orcid.org/0000-0008-0123-1209
حسن مهرنیا دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات  Publons https://orcid.org/0000-0001-8066-1455
محمد جواد ارسطا  دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی Publons https://orcid.org/0009-0001-4474-3397
ذوالفقار ناصری محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی Publons https://orcid.org/0000-0002-9296-0492
سیامک عبداللهی دکتری فلسفه از پردیس فارابی دانشگاه تهران- مدرس دانشگاه علمی کاربردی Publons https://orcid.org/0000-0002-6772-7832
محمد محمدی نیا استادیار گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   https://orcid.org/0009-0005-6439-1586
محمد شکری فومشی عضو هیئت علمی ادیان شرق دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب   https://orcid.org/0000-0003-2785-9125
حسن قنبری دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی   https://orcid.org/0009-0000-0085-9470
مسعود آذربایجانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    
رضا آذریان استادیار، گروه فلسفه اسلامی، مدرسه حکمت و ادیان، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران    
علی آقانوری      
علیرضا آل بویه دفتر تبلیغات    
محمد رسول آهنگران استاد دانشگاه تهران    
حمیدرضا آیت‌اللهی      
احسان ابراهیمی پژوهشگر پژوهشگاه علوم وحیانی معارج    
ابوالفضل ابوالفضل      
حسین اترک عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان    
حسین اجتهادیان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    
مجید احسن استایار دانشگاه امام صادق    
محمدحسن احمدی هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران    
محمدصادق احمدی پژوهشگر پژوهشکده ادیان و مذاهب    
مهدی اخوان دانشگاه علامه طباطبایی    
قاسم اخوان نبوی عضو هیئت علمی گروه کلام ودین پ‍وهی    
محمد ادیبی مهر      
محمدعلی اردستانی      
محمدجواد ارسطا دانشیار دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
جواد استاد محمدی دانشجوی دکتری    
دکتر اسدی نسب      
سهام اسدی نیا عضو هیأت علمی و مدیر کل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز    
سیدمحسن اسلامی استادیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس    
مسعود اسماعیلی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
عبدالهادی اعتصامی      
علیرضا اقبال سبحانی manager    
رضا اکبری استاد گروه فلسفه اسلامی و کلام، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران    
رضا اکبریان استاد/ دانشگاه تربیت مدرس    
علی اله‌بداشتی داور و نویسنده    
مجتبی الهیان پردیس قم    
علی نقی امیری پردیس فارابی دانشگاه تهران    
مهرداد امیری هیئت علمی    
محمد تقی انصاری پور گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب    
عباس ایزدپناه عضو هیئت علمی/دانشگاه قم    
رضا بخشایش عضو هیت علمی دانشگاه جامعة المصطفی    
عباسعلی براتی جامعة المصطفی العالمیة    
فرید براتی سده      
رضا برنجکار دانشیار دانشکده فقه و فلسفه، گروه فلسفه، پردیس قم، دانشگاه تهران    
بهجت پور بهجت پور هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
علیرضا بهرامی دارالحدیث    
غلام رضا بهروزی لک هیات علمی    
احمد بهشتی      
محمدرضا بیات هیات علمی دانشگاه تهران    
عباس پسندیده دانشگاه علوم قرآن و حدیث    
یاسر پور اسماعیل      
محمدباقر پورامینی      
قاسم پور حسن دانشگاه علامه طباطبایی    
حامد پوررستمی      
نعیمه پورمحمدی گروه فلسفه دین دانشگاه ادیان و مذاهب    
علیرضا پیروزمند دانشگاه عالی دفاع ملی    
جلال پی کانی دانشگاه پیام نور- دکترای فلسفه    
قاسم ترخان دانشیار گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
امداد توران استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب    
فاطمه توفیقی دانشگاه ادیان    
غلامحسین توکلی فلسفه- دانشگاه اصفهان    
میثم توکلی      
طالب جابری      
محمد رضا جباران عضو هیئت علمی    
محمدصفر جبرییلی      
محمد جعفری مؤسسه امام خمینی(ره)    
غلامحسین جوادپور دانشگاه قم    
محسن جوادی استاد دانشگاه قم    
امیر چخماقی      
اسماعیل چراغی کوتیانی دکتری جامعه شناسی موسسه امام خمینی    
طاهره حاج ابراهیمی هیآت علمی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران    
عبدالله حاجی صادقی      
سید احمد حبیب نژاد      
حسین حجت خواه استادیار گروه مبانی نظری اسلام، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران    
سید محمدعلی حجتی استادیار/ دانشگاه تربیت مدرس    
عبدالرزاق حسامی فر معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی و عضو هیأت علمی گروه فلسفه    
علی محمد حسین زاده دکتری کلام و الهیات دانشگاه شهید اهواز چمران    
محمد حسین زاده دانشیار گروه فلسفه موسسه امام خمینی    
سید حسن حسینی استاد دانشگاه صنعتی شریف    
سید عبدالرحیم حسینی عضو هیأت علمی دانشکده الهیات    
سیدمحمدرضا حسینی مدیر کل امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری    
سید علی حسینی زاده پژوهشگاه قرآن و حدیث    
سید مرتضی حسینی شاهرودی هیئت علمی دانشکده الهیات مشهد    
سید اسحق حسینی کوهساری پردیس قم    
سید محمد حکاک دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی - گروه فلسفه    
عین الله خادمی      
زهرا خزاعی گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران    
عبدالحسین خسروپناه ریاست مؤسسه آموزشی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.    
سعید خلیل اویچ رییس مرکز علوم دینی «قم» در بلگراد (صربستان)    
محمد حسین خلیل خلیلی رئیس نهاد    
مصطفی خلیلی مدرس حوزه و دانشگاه    
علی اصغر خندان دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق    
حسین خنیفر      
امیر خواص دانشیار موسسه امام خمینی    
مهدی خیاط زاده استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم    
جواد دانش      
یوسف دانشور نیلو موسسه امام خمینی    
حامد دژآباد دانشیار پردیس فارابی    
محمدتقی دیاری بیدگلی استادگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم    
سید موسی دیباج اموزشی    
سید محمدعلی دیباجی دانشیار پردیس قم دانشگاه تهران    
احمد دیلمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم    
امیر دیوانی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید    
مهدی ذاکری استاد دانشگاه تهران (پردیس فارابی)    
محمد ذبیحی عضو هیئت علمی دانشگاه قم    
علی راد استادیار دانشگاه تهران    
محمد علی راغبی دانشگاه قم    
محمدرضا رجبی استادیار، ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران    
محمدحسین رحمتی هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی    
سعید رحیمیان دانشگاه شیراز    
ابوالقاسم رحیمی بالوئی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
رسول رسولی پور عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران    
جعفر رضایی      
محمد رکعی      
حسین رمضانی حسین آباد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی    
محمد رنجبر حسینی عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث    
شهرام رهنما عضو هیات علمی دانشگاه لرستان    
حسین رهنمائی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران    
: محمد جواد رودگر کوهپر عضو هیات علمی    
محمدرضا ریخته گران استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران    
محسن زارع پور استادیار گروه کلام امامیه دانشگاه تهران دانشکدگان پردیس فارابی قم    
محمد ساجدی مدیر شاهد و ایثارگر
دانشگاه فردوسی مشهد
   
محمد تقی سبحانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    
احمد سعدی      
محمدباقر سعیدی روشن دانشیار گروه قرآن پژوهی ؛ رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    
محمد سعیدی مهر دانشگاه تربیت مدرس    
مرتضی سلطانی هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران    
اسماعیل2 سلیمانی رییس اداره حراست پردیس فارابی دانشگاه تهران    
عسکری سلیمانی امیری موسسه امام خمینی    
محمدتقی سهرابی‌فر عضو هیئت علمی گروه کلام و دین پژوهی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم    
سید کاظم سید باقری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
سید مسعود سیف مدیر گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی    
روح اله شاطری استادیار    
احمد شاکرنژاد جامعة المصطفی    
روح الله شاکری زواردهی      
حمیدرضا شاکرین      
مریم شریف پور گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران    
احمدحسین شریفی هیت علمی موسسه امام خمینی    
احمد شفیعی      
محمدجواد شمس استادیار    
علی شهبازی پژوهشگر پژوهشکده ادیان و مذاهب    
دکتر شهیدی گروه علوم قرآن و حدیث    
عباس شیخ شعاعی      
علی شیروانی دانشیار    
حامد شیواپور دانشگاه مفید    
حسین صابری ورزنه استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده الهیات، قم، ایران    
هادی صادقی استاد دانشگاه قرآن و حدیث و مدیر گروه اخلاق نظری پژوهشگاه قرآن و حدیث    
مهدی صفایی اصل فلسفه و کلام اسلامی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
نعمت الله صفری فروشانی هیئت علمی جامعه المصطفی    
هادی صمدی : استادیار گروه فلسفه، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی؛ واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران    
سعید ضیائی‌فر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    
سید حسن طالقانی پژوهشکده کلام اهل بیت/پژوهشگاه قرآن و حدیث    
سیدعلی طالقانی استادیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، قم، ایران    
اسحاق طاهری مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی    
حبیب اله طاهری      
سید علی طاهری خرم آبادی      
مسلم طاهری کل کشوندی گروه شیعه شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران    
عبدالصاحب طهماسبی      
محمد ظهوری فرد      
عظیم عابدینی مدیر گروه ارزیابی آثار پژوهشی پژوهشکده باقرالعلوم(ع)    
امیدعلی عادلی هیات علمی    
محمد عالی مدرس پردیس فارابی دانشگاه تهران    
مهدی عباس زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
مهدی عباسی      
مصطفی عباسی مقدم دانشگاه کاشان    
بیژن عبدالکریمی دانشیار/ دانشگاه آزاد واحد شمال    
مهدی عبداللهی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران    
محمد عرب صالحی رئیس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین
   
علی عسگری یزدی دانشیار دانشگاه تهران    
حسین عشاقی عضو هیآت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
قربان علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی/گروه ادیان وعرفان    
محمدکاظم علمی سولا دانشیار گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد    
رمضان علی‌ تبار عضو هیئت علمی و مدیر گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
ابوالقاسم علیدوست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
امیر عباس علیزمانی گروه فلسفه دین ،دانشگاه تهران، تهران، ایران    
ابوالحسن غفاری مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
احمد فاضل سعدی      
سید احمد فاضلی استادیار گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم    
محسن فاطمی دانشیار گروه روانشناسی    
محمد فتحعلی خانی عضو هیئت علمی    
علی فتحی استادیار گروه فلسفه غرب پردیس فارابی دانشگاه تهران    
محمد جواد فتحی دکتری حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی)    
علیرضا فرخی بالاجاده      
مهدی فرمانیان آرانی دانشگاه ادیان و مذاهب    
علی فضلی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
محمد تقی فعالی مدیر گروه دانشگاه آزاد    
اسدالله فلاحی      
محمد فنائی اشکوری عضو هیئت علمی    
محمد فولادی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم    
کاظم فولادی قلعه گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی ، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
مسعود فیاضی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
یارعلی فیروزجایی استادیار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(ع)    
علیرضا قائمی نیا پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی    
محمدحسن قدردان قراملکی عضوهیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه    
قدرت الله قربانی دانشیار فلسفه دانشگاه خوارزمی    
حسن کاشانی      
یحیی کبیر پردیس قم    
اکبر کرباسی      
علی کربلایی پازوکی دانشیار گروه فلسفه وکلام اسلامی -دانشکده الهیات دانشگاه  علامه طباطبایی    
احمد کریمی عضو هیات علمی گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث    
مهدی کریمی هیئت علمی جامعه المصطفی    
عبدالرسول کشفی      
حسین کلباسی اشتری استاد    
ابوالفضل کیاشمشکی استادیار    
غلامحسین گرامی معاون آموزش دانشگاه معارف    
محمد مهدی گرجیان عربی دانشگاه باقرالعلوم، دکترای فلسفه    
صادق گلستانی دانشجو    
جواد گلی عضو هیئت علمی گروه کلام و فلسفه دین موسسه امام خمینی    
رضا گندمی      
فاطمه لاجوردی عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی    
زهرا مبلغ      
محمد محمد رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس قم    
علی رضا محمدرضایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس قم    
مسلم محمدی عضو هیات علمی    
ابوالفضل محمودی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران    
محمد حسین مختاری گروه فلسفه    
حسن مرادی استادیار دانشگاه شاهد    
حسین مطلبی کربکندی دانشجو    
محسن معارفی جامعة المصطفی العالمیة    
حامد معرفت معاون پژوهش موسسه تمهید قم    
حسن معلمی      
محمد معینی فر مدیر گروه دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم    
احمد رضا مفتاح عضو هیات علمی    
حمید ملک مکان هیئت علمی دانشگاه تهران    
سید سعید رضا منتظری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران    
محمدحسین منتظری دانشگاه تهران پردیس فارابی    
دکتر مهاجرنیا      
سید رضا مودب علوم قرآن و حدیث و معارف دینی    
سید ابراهیم موسوی استادیار    
سید محمود موسوی دانشگاه باقرالعلوم    
سید جابر موسوی راد استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.    
سید محمد موسوی مقدم پردیس فارابی دانشگاه تهران    
سید احمد میرحسینی نیری      
سید مجتبی میردامادی عضو هیات علمی دانشکده معارف واندیشه اسلامی دانشگاه تهران    
سیدعلی میرموسوی عضو هیأت علمی دانشگاه مفید    
نیره سادات میر موسی      
حامد ناجی اصفهانی دانشیار گروه فلسفه. دانشگاه اصفهان.    
فتح الله نجارزادگان دکترای علوم قرآن و حدیث ، استاد دانشگاه تهران    
روح الله نجفی استایار دانشگاه خوارزمی    
نیما نریمانی دانشجو    
شعبان نصرتی استادیار    
مهدی نصرتیان استادیار- کلام امامیه- علوم و معارف اسلام- دانشگاه قران و حدیث- قم    
عبدالله نصری استاد تمام/ دانشگاه علامه طباطبایی    
منصور نصیری پردیس فارابی دانشگاه تهران    
ابوالحسن نواب      
احمد واعظی استاد گروه فلسفه اسلامی دانشگاه باقر العلوم    
اصغر واعظی دانشگاه شهید بهشتی    
حسین وفاپور جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران    
هادی وکیلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    
هادی ولی‌ پور      
سیدعلی محمد یثربی      
عباس یزدانی استادیار گروه فلسفه دین دانشکده الهیات دانشگاه تهران    
حسن یوسفیان عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی