اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

 

 

" این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) میباشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله باتقلب درآثارعلمی پیروی می نماید "

 

اصول اخلاقی نشریه:

1. رعایت اخلاق و امانت داری در پژوهش و حفظ امانت داری؛ 

2. رعایت حقوق معنوی دیگران؛ 

3. رعایت صداقت و حقیقت جویی در پژوهش؛ 

4. پژوهش ها باید مبتنی بر نیاز جامعه باشد؛

5. عدم استفاده از منابع مشکوک و فاقد اعتبار علمی؛

6. ارائه درست داده های دیگران؛

7. حرکت در جهت فرهنگ نوآوری در پژوهش؛

8. پرهیز از شهرت گرایی و شتاب زدگی در مقالات؛

9. عدم استفاده از منابع مشکوک و فاقد اعتبار علمی در مقالات و پژوهش ها.

سرقت علمی

   پس از  ثبت مقاله در سامانه مجله، با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع رسانی خواهد شد؛  بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتیکه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لازم است مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است. بنابراین مجله با نرم افزار های خاص و مورد تایید وزرات علوم میزان مشابهت مقالات را مورد بررسی قرار می دهد.