دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تیر 1402، صفحه 79-156 
بررسی تحلیلی امکان تغییر در ذات الهی از منظر ملاصدرا و برومر

صفحه 119-131

10.22059/jpht.2023.355463.1005953

مروه دولت آبادی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ زینب درویشی