کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی و نقد چیستی وحی از دیدگاه نصر حامد ابوزید

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 591-612

10.22059/jpht.2019.273580.1005632

علی عسکری یزدی؛ سعید میرزایی


نقد نظریۀ «الهیات فمینیستی در قرآن» از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 631-653

10.22059/jpht.2019.273697.1005634

علی حسن‌نیا؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ محمود صیدی


سه نظریه دربارۀ زبان دین و شش مفسر قرآن

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 393-428

10.22059/jpht.2014.52842

میرسعید موسوی‌کریمی؛ حمیده طهرانی حائری


ملا صدرا و تبیینی نو از مسئلۀ مسخ

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 61-74

10.22059/jpht.2014.36755

محمد تقی شاکر؛ محمود قیوم زاده


گفتمان سوره مریم، زن در تعامل با عرف و عفاف

دوره 10، شماره 3، مهر 1392، صفحه 25-50

10.22059/jpht.2013.36188

علی رضا محمدرضایی؛ فاطمه اکبری زاده


فلسفه خاتمیت پیامبر اسلام

دوره 10، شماره 3، مهر 1392، صفحه 101-122

10.22059/jpht.2013.36191

قدرت الله قربانی


اسلامی‌سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه‌های ضیاء الدین سردار

دوره 7، شماره 6، مرداد 1389، صفحه 5-28

حمیدرضا آیت‌اللهی؛ قدرت الله قربانی