احد، توحید و موحد

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

الهیات قرآن بیش از هر چیز بر یگانگی خداوند تکیه کرده است و شعار نخستین قرآن کریم «لا اله الا الله» می‌باشد، شعاری که بیش از 60 بار در قرآن تکرار شده است و اولین سخن پیامبر (ص) کلمه توحید و اخلاص می‌باشد. احد در مورد یکتا و یگانه دانستن و یگانگی خداوند متعال از نگاه هستی‌شناسی است، مرز میان کفر و ایمان تلقی شده و با اعتقاد به آن است که انسانی موحد می‌شود. این مقاله درصدد است که با استدلال متوسط همین معانی را افاده کند.

کلیدواژه‌ها