حقیقت علم و رابطه آن با خدا در اندیشه افلاطون

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی حقیقت علم و رابطه آن با خدا در فلسفه افلاطون است که ضمن آن به تبیین مسایلی نظیر علم حقیقی، ایده بودن علم و مشکلاتی که به تبع آن ظاهر می‌شود و پاسخ افلاطون به این مشکلات می‌پردازد.
افلاطون علم را به عنوان حقیقت وجودی می‌‌نگرد و علمی که توسط نفس کسب می‌شود، به سبب بهره‌مندی از این حقیقت است و این بهره‌مندی در بالاترین مرتبه به صورت شهود در فیلسوف محقق می‌گردد. این پژوهش در راستای تبیین برخی ابهامات موجود در بحث افلاطون درباره حقیقت علم این مدعا را مفروض می‌دارد که ایده علم با ذات خداوند وحدت دارد.

کلیدواژه‌ها