فلسفۀ جهاد در «داستان طالوت و جالوت» از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

قصۀ طالوت و جالوت در قرآن کریم، همچون دیگر قصه‌های ذکرشده در قرآن، حاوی عمیق‌ترین مسائل فلسفی، اجتماعی، جامعه‌شناسی،اقتصادی، سیاسی، روان‌شناسی و حقوقی با بیانی شیوا و هنری است.
با این مقاله در صدد تحلیل و بررسی «فلسفۀ جهاد» از دیدگاه قرآن هستیم که در داستان «طالوت و جالوت» با بیان هنری ذکر شده است. در این مقاله، اصول «فلسفۀ جهاد و مبارزه» در ده مورد بیان شده است که عبارتند از: نفی اشرافی‌گری، اثبات لزوم مشروعیت الهی، لزوم رهبری، اتمام حجت با معاندان و... . که به عقیدۀ نگارنده، با تأمل در این آیات و درس‌آموزی از آنها می‌توان این اصول را در هر برهه‌ای از زمان، به‌کار بست و با ولایت‌مداری بیان شده در این آیات، از گمراهی و ضلالت، نجات یافت و در مسیر رویش‌ها و ریزش‌های حاصل از امتحانات الهی سربلند بود.

کلیدواژه‌ها