ضرورت توسعه کلام اجتماعی اسلام با تکیه بر اندیشه های استاد مطهری (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه معارف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، هشتگرد، ایران

2 داور و نویسنده

چکیده

ایجاد گرایش «کلام اجتماعی» در علم «کلام اسلامی» با سه هدفِ «ارائه‌ی ابعاد اجتماعی آموزه‌های اعتقادی»، «تحلیل موضوعات اجتماعی جدیدِ مرتبط با مبادی اعتقادی» و «پاسخ به انبوه شبهات اجتماعی وارده به معارف دینی» ضروری به نظر می‌رسد و اندیشه‌های متکلمان معاصر اسلامی و بخصوص استاد مرتضی مطهری که در عین تأکید بر انسجام و یکپارچگی معارف دینی، بنا به ضرورت‌های جهان امروز توجه ویژه‌ای به ابعاد اجتماعی اسلام نموده‌اند، مواد علمی ارزشمندی برای نیل به این مقصود در اختیار گذاشته است. این مقاله به تبیین ضرورت و ظرفیت ایجاد چنین گرایشی با استخراج کلام اجتماعی استاد مطهری پرداخته است.

کلیدواژه‌ها