محنت در اندیشه سیمون وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، فلسفه و کلام اسلامی

2 فلسفه، فلسفه ریاضیات، دانشگاه یاسوج

چکیده

چگونه خدایی که قادر مطلق است و مهربان‌ترینِ مهربانان است می‌تواند وجود رنج را برایِ آدمی روا بدارد؟ شاید اولین چیزی که ذهنِ پرسش‌گر انسان معتقد را به فعالیت وا دارد همانا این مطلب باشد آیا می‌توان در راستایِ عشق به خدا رنج را هم پذیرفت؟ در اندیشه او رابطه ای میان شکل ویرانگر رنج که همان " محنت " است و تجربه عشق الهی وجود دارد. محنت چنان در اندیشه ‌اش حائز اهمیت است که هر جا که توانسته از آن سخن به میان آورده و از آن نه به‌عنوان "شر" بلکه امری برای رسیدن به "خیر" یاد کرده است. بنابراین سیمون وی بر این باور است که اگر فرد محنت زده به این نکته آگاهی داشته باشد و بتواند این رنج را با رضایت و توجه همراه کند، آن گاه می‌تواند تمام عشق الهی را دریافت کند. محنت از این دیدگاه همانند وسیله ای است برای پاک سازی انسان از شر. از این منظر است که محنت با ارزش است. اما برای درک آن تنها یک راه وجود دارد و آن میانجی‌گری خداوند است که سیمون‌وی آن را براساس اصطلاح الهیاتیِ صلیب تفسیر می‌کند.

کلیدواژه‌ها