نویسنده = برنجکار، دکتر رضا
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم «محرک نخستین» در اندیشه ارسطو

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383

دکتر رضا برنجکار