نویسنده = بحرانی، اشکان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد دیالکتیک تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 5-32

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی