نویسنده = مینایی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فلسفی امکان تحقق هوش ‌مصنوعی قوی با توجه به دیدگاه‌های مختلف در مسئلۀ ذهن و بدن

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 173-196

10.22059/jpht.2014.50453

حسین مطلبی کربکندی؛ بهروز مینایی؛ عسگر دیرباز