نویسنده = محمدی وکیل، مینا
تعداد مقالات: 1
1. از عقل مسیحی قرون وسطی تا عقل انسانی رنسانس (پژوهشی در نسبت میان ایمان و خرد در اندیشه غربی با ابتناء بر آرای سنت آگوستین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22059/jpht.2020.252218.1005547

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی