نویسنده = آیت‌اللهی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. اسلامی‌سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه‌های ضیاء الدین سردار

دوره 7، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 5-28

حمیدرضا آیت‌اللهی؛ قدرت الله قربانی