نویسنده = فلاحی، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. امتناع برهان صدیقین بدون پیش‌فرض فلسفی در منطق جدید

دوره 7، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 71-95

اسدالله فلاحی