نویسنده = بیابانکی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تعامل علم و دین بر مبنای روش‌شناسی برنامه‌های پژوهشی لاکاتوش

دوره 7، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 19-44

محمد محمدرضایی؛ سید مهدی بیابانکی