نویسنده = امیری، محمدمقداد
تعداد مقالات: 1
1. پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن

دوره 7، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 95-131

رضا برنجکار؛ محمدمقداد امیری