نویسنده = جباره، عظیم
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم کودکانة خدا در شعر معاصر ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 133-160

سعید رحیمیان؛ عظیم جباره؛ سودابه شکرالله‌زاده