نویسنده = شامحمدی، رستم
تعداد مقالات: 1
1. جمع میان حلول و تعالی در فلسفه پویشی وایتهد

دوره 7، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 161-183

رستم شامحمدی