نویسنده = قیوم زاده، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ملا صدرا و تبیینی نو از مسئلۀ مسخ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 61-74

10.22059/jpht.2014.36755

محمد تقی شاکر؛ محمود قیوم زاده