نویسنده = موحدی نجف آبادی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرپذیری فلوطین از ارسطو در مسئلۀ صدور

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 217-242

10.22059/jpht.2014.51714

سید محمد حکاک؛ محمدرضا موحدی نجف آبادی