نویسنده = تولیتی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. الوهیت از دیدگاه آلوارها

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 155-174

10.22059/jpht.2015.53967

سمانه تولیتی؛ ابوالفضل محمودی