نویسنده = روستایی پاتپه، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد مبانی متافیزیکی تئودیسۀ جان هیک با نگاه به آرای آگوستین

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 793-822

10.22059/jpht.2018.238903.1005490

لیلا روستایی پاتپه؛ محمد محمدرضایی