نویسنده = درتاج، فتانه
تعداد مقالات: 1
1. مبانی کرامت انسان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 553-578

10.22059/jpht.2016.61116

فتانه درتاج؛ محمد محمدرضایی