نویسنده = علیدوست، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. بایسته‌‌های مفهوم‌شناسی در نصوصِ ‌دینی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 233-250

10.22059/jpht.2016.59279

ابوالقاسم علیدوست