نویسنده = توکلی پور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نمادین بودن زبان دین از منظر تیلیش و غزالی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 743-768

10.22059/jpht.2017.212304.1005381

محمد توکلی پور؛ امیرعباس علی زمانی