نویسنده = رحمت الهی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأملی برجایگاه دین در تحولات اخلاق سیاسی غرب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 723-742

10.22059/jpht.2017.216466.1005403

حسین رحمت الهی؛ امید شیرزاد