نویسنده = مومنی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. معنای زندگی در آثار تمثیلی ابن‌سینا

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 365-396

10.22059/jpht.2018.241042.1005504

آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ ناصر مومنی