نویسنده = باروتی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. برهان تنبیهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 565-584

10.22059/jpht.2018.243930.1005517

مریم باروتی؛ رضا اکبریان