نویسنده = ملامحمدی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. حریت یا آزادی در مفهوم دینی و عرفانی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 653-675

10.22059/jpht.2018.245202.1005521

اسماعیل سلیمانی؛ مژگان ملامحمدی