نویسنده = حاجی محمدجعفر، آسیه
تعداد مقالات: 1
1. اگوی فربه؛ تفسیر مرداک از تصویر انسان در اخلاق مدرن

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 607-624

10.22059/jpht.2018.250398.1005535

سید محمدعلی دیباجی؛ آسیه حاجی محمدجعفر