نویسنده = نصیری، منصور
تعداد مقالات: 1
1. فعل خدا در جهان از دیدگاه ایان باربور

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 677-693

10.22059/jpht.2018.240082.1005495

علی اصغر صارمی نیک؛ منصور نصیری