نویسنده = کریمی والا، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. جستاری بر باخودبیگانگی اگزیستانسیالیستی و تحلیل آن با رویکرد قرآنی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-131

10.22059/jpht.2019.260002.1005570

محمدرضا کریمی والا؛ محمدعلی کمال‌نسب