نویسنده = هادوی نیا، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فلسفی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی اسلامی با تاکید بر مکتب صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.261155.1005576

علی اصغر هادوی نیا؛ رمضان علی تبار