نویسنده = مروی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ اختیار و تقدیر در هستی از منظر علامه طباطبایی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 521-542

10.22059/jpht.2019.276209.1005643

محمدحسین مروی؛ حوران اکبرزاده