نویسنده = شمس، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه صفت حیات با سایر صفات الهی از منظر فخر رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

10.22059/jpht.2020.293236.1005714

امیرحسین منصوری نوری؛ فاطمه کوکرم؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی