نویسنده = سید عبدالرحیم حسینی
حق طبیعی در اندیشۀ فارابی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-48

10.22059/jpht.2019.268751.1005610

اکبر فلاح نژاد؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ علی محمد فلاح زاده


بررسی انتقادی چیستی لذّت درفلسفه اسلامی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 121-144

10.22059/jpht.2017.62423

سید عبدالرحیم حسینی


بایسته‌های عقلانیت در حکمت متعالیه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 29-56

10.22059/jpht.2014.50447

سید عبدالرحیم حسینی


بازاندیشی نظریه سعادت در فلسفه اسلامی

دوره 7، شماره 7، آبان 1389، صفحه 63-81

سید عبدالرحیم حسینی