کلیدواژه‌ها = امامت
بررسی و نقد ادلۀ فخر رازی وامامیه بر چگونگی تعیین امام

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 187-212

10.22059/jpht.2016.59277

علی عسگری یزدی؛ بهنام جوانمرد


فلسفه خاتمیت پیامبر اسلام

دوره 10، شماره 3، مهر 1392، صفحه 101-122

10.22059/jpht.2013.36191

قدرت الله قربانی


امام‌شناسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 6، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 65-83

معصومه سالاری‌راد؛ امیرعباس علی‌زمانی


مذهب اعتقادی بوعلی سینا

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385

احمد بهشتی