دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی رویکرد کاپلستون به فلسفه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22059/jpht.2021.333590.1005863

رضا گندمی


تبیین مایکل آلمیدا دربارۀ تقریر پاسخ داده نشدۀ مسئلۀ منطقی شر در دفاع اختیارگرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22059/jpht.2022.329524.1005846

حمید سودیان؛ رضا برنجکار؛ محمد سعیدی مهر؛ میثم توکلی بینا


بررسی و نقد نظریه سوین برن درباره معناداری گزاره های الاهیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22059/jpht.2022.338817.1005884

حسن قنبری


جریان‌شناسی مفهوم‌ «رؤیت» حق تعالی و بازتاب آن در حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22059/jpht.2022.344173.1005907

علی اصغر جعفری ولنی؛ فائزه بنی خزاعی


هستی ‌شناسی « منشأ اختلاف و تکثر دینی » و تحلیل معرفت ‌شناختی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22059/jpht.2023.350118.1005933

زکیه اسدی؛ احمد عابدی آرانی


جهانی از هیچ بر اساس افت‌وخیز خلأ کوانتمی؛ نقدی بر پیشنهاد پیدایش بی‌نیاز از خدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22059/jpht.2023.353254.1005945

میثم توکلی


بررسی تحلیلی ایمان از منظر آئودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22059/jpht.2023.349684.1005929

فاطمه حسن زاده؛ زهرا خزاعی؛ رضا اکبری


بررسی تطبیقی برهان وجودشناختی بر اساس تقریر آنسلم و نراقی و خاستگاه معرفت شناختی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22059/jpht.2023.351036.1005939

امیرحسین قنبرزاده دربان؛ احمد کریمی