دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی رویکرد کاپلستون به فلسفه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22059/jpht.2021.333590.1005863

رضا گندمی


تبیین مایکل آلمیدا دربارۀ تقریر پاسخ داده نشدۀ مسئلۀ منطقی شر در دفاع اختیارگرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22059/jpht.2022.329524.1005846

حمید سودیان؛ رضا برنجکار؛ محمد سعیدی مهر؛ میثم توکلی بینا


بررسی و نقد نظریه سوین برن درباره معناداری گزاره های الاهیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22059/jpht.2022.338817.1005884

حسن قنبری


جریان‌شناسی مفهوم‌ «رؤیت» حق تعالی و بازتاب آن در حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22059/jpht.2022.344173.1005907

علی اصغر جعفری ولنی؛ فائزه بنی خزاعی


هستی ‌شناسی « منشأ اختلاف و تکثر دینی » و تحلیل معرفت ‌شناختی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22059/jpht.2023.350118.1005933

زکیه اسدی؛ احمد عابدی آرانی


جهانی از هیچ بر اساس افت‌وخیز خلأ کوانتمی؛ تبیین و ارزیابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22059/jpht.2023.353254.1005945

میثم توکلی