نویسنده = اکبریان، رضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مبانی برهان جهان‌شناختی ویلیام کریگ

دوره 9، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 29-52

10.22059/jpht.2012.30278

علی فاضلی؛ رضا اکبریان؛ مریم یزدانی


2. نبوت طبیعی از دیدگاه آکوئیناس و ابن‌سینا

دوره 7، شماره 5، بهار 1389، صفحه 63-85

رضا اکبریان؛ علی‌رضا فاضلی