نویسنده = اکبرزاده، حوران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطۀ اختیار و تقدیر در هستی از منظر علامه طباطبایی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 521-542

10.22059/jpht.2019.276209.1005643

محمدحسین مروی؛ حوران اکبرزاده


2. بررسی و تبیین اصول روش اندیشۀ فلسفی ملاصدرا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 855-884

10.22059/jpht.2015.57437

ابوالفضل مزینانی؛ حوران اکبرزاده