نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا

دوره 10، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 35-57

10.22059/jpht.2013.35495

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ تکتم مشهدی


رستگاری کثرت‌گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 9، شماره 12، شهریور 1391، صفحه 93-116

10.22059/jpht.2012.29438

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ روح الله زینلی


تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

دوره 8، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 5-29

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ نجمه السادات توکلی