کلیدواژه‌ها = حرکت جوهری
تجربۀ زندگی از منظر ملاصدرا و دیلتای

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 479-498

10.22059/jpht.2019.280176.1005659

علی صادقی‌نژاد؛ مهدی منفرد


حرکت جوهری انسان و خودبرون‌افکنی دازاین در فلسفۀ ملاصدرا و هایدگر

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 593-618

10.22059/jpht.2014.52849

محمدعلی روزبهانی؛ محمد عرب صالحی؛ مهدی صدفی


برون رفت علامه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

دوره 9، شماره 2، آبان 1391، صفحه 53-80

10.22059/jpht.2012.30279

محمد احمدی‌زاده؛ محمد فرقانی


تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

دوره 8، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 5-29

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ نجمه السادات توکلی