کلیدواژه‌ها = ولایت
عوامل انگیزش اخلاقی در الهیات عرفانی ابن‌عربی

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 567-585

10.22059/jpht.2020.275860.1005642

علیرضا آرام؛ سید احمد فاضلی


عرفان شیعی و شاخصه‌های آن

دوره 12، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 227-258

10.22059/jpht.2015.55256

محمد جواد رودگر


امام‌شناسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 6، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 65-83

معصومه سالاری‌راد؛ امیرعباس علی‌زمانی