موضوعات = حقیقت دین: تعریف، منشا، قلمرو، انتظار از دین، پلورالیسم
بررسی و نقد گونه های خداناباوری از منظر جان گری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22059/jpht.2024.366664.1005998

رحیم امرایی؛ اکبر امیری


گونه‌شناسی و بررسی نقادانه تعاریف علامه طباطبایی از دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22059/jpht.2024.366322.1005994

جواد گلی